FRATERNAL

adj qardaş, qardaşlıq; ~ affection qardaş məhəbbəti; ~ order / society / association ittifaq, cəmiyyət (əksər hallarda gizli)

FRANTIC
FRATERNITY