FUNICULAR

n funikulyor (kanatla işləyən dağ dəmir yolu)

FUNEREAL
FUNK