GÜL

f. çiçək. Güli-xəndan gülər gül, açılmış çiçək.

GÜFT
GÜLAB

Digər lüğətlərdə