GABBY

adj d.d. danışqan, çoxdanışan, naqqal

GABBLE
GABLE