İÇKİLİ

sif. İçki içilən, içki olan. İçkili məclis. İçkili qonaqlıq.
[Nəbi:] Cəbi, bu gecə bizdə böyük qonaqlıq var: oxuyanlı, çalanlı, içkili. S.S.Axundov.

İÇKİÇİ
İÇKİSİZ

Digər lüğətlərdə