İBRƏTLƏNMƏ

İbrətlənmək”dən f.is.
İBRƏTLƏNDİRMƏK
İBRƏTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə