İCLASÇILIQ

is. İclasçı işi, iclasçı vəzifəsi.
İCLASÇI
İCMA

Digər lüğətlərdə