İCMALƏN

zərf [ ər. ] köhn. Qısaca, müxtəsər, xülasə şəklində.
İCMALÇI
İCRA

Digər lüğətlərdə