İDARƏEDƏN

f.sif. dilç. İdarə əlaqəsində tabeedici tərəf (söz).
İDARƏDARLIQ
İDARƏEDİCİ

Digər lüğətlərdə