İFADƏLİLİK

is. İfadəli olma, yaxşı və aydın ifadə etmə. Dilin, üslubun ifadəliliyi. Balerinanın hərəkətlərindəki ifadəlilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İFADƏLİLİK aydınlıq
İFADƏLİ
İFADƏSİZ

Digər lüğətlərdə