İLƏLƏBƏD

zərf [ ər. ]
1. Həmişə, daima, nəhayətsiz, sonsuz olaraq.
2. Heç bir vaxt, bir daha, qətiyyən, əbədən. İlələbəd sizə ayaq basmaram.
İLƏ
İLƏN

Digər lüğətlərdə