İLAHİLƏŞDİRİLMƏ

İlahiləşdirilmək”dən f.is.
İLÁHİ
İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə