İLAN-QURBAĞA


1. top. Cürbəcür sürünən heyvanlar; həşərat.
2. sif. dan. məc. Pis, oxunması mümkün olmayan, cızma-qara, anlaşılmaz.
İçəridən ilan-qurbağa xətti ilə yazılmış qəribə yazılar meydana çıxdı. S.Rəhman.

İLAN-ÇAYANLI
İLANBALIĞI

Digər lüğətlərdə