İLANBALIĞI

is. zool. Dəyirmiağızlılar sinfindən ilanabənzər ibtidai onurğalı heyvan.

Etimologiya

  • İLANBALIĞI Formaca ilana oxşadığı üçün belə adlanıb. Farslar buna mar (ilan) mahi (balıq) deyirlər. (Bəşir Əhmədov
İLAN-QURBAĞA
İLANBAŞIOTU

Digər lüğətlərdə