İLANOTU

is. bot. Gövdəsi buğum-buğum, quraqlığa davamlı çoxillik ot (yem bitkisi kimi istifadə olunur).
İLANLIQ
İLANOYNADAN

Digər lüğətlərdə