İLANOYNADAN

is. İlanı müxtəlif üsullarla özünə ram edib, onunla tamaşa göstərən adam.
Dolanır bağrını ilanoynadan; Bir də ki dərvişlər əlində kəşkül. M.Rahim.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İLANOYNADAN İLANOYNADAN Dolanır bağrını ilanoynadan; Bir də ki, dərvişlər əlində kəşkül (M.Rahim); OVSUNÇU Ovsunçular əllərinə mar alı; Zənbur qonar, şaqaylıqdan
İLANOTU
İLANSAYAĞI

Digər lüğətlərdə