İMANLI

sif. Dinə inanan, dindar.
// İnsaflı. Amma bu qarı çox imanlı qarı idi. “Əsli və Kərəm”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İMANLI 1. İMANLI (dinə inamı olan), DİNDAR (bax), ƏHLİ-İMAN 2. imanlı bax insaflı
  • İMANLI dindar
  • İMANLI insaflı — mərhəmətli
İMAN
İMANSIZ

Digər lüğətlərdə