İMANSIZCASINA

zərf İnsafsızlıqla, mərhəmətsizcəsinə, amansızcasına, qəddarcasına.
İMANSIZ
İMANSIZLIQ

Digər lüğətlərdə