İMİRÇİMƏ

İmirçimək”dən f.is.
İMİR
İMİRÇİMƏK

Digər lüğətlərdə