İMPERATRİÇƏ

is.
1. İmperatorun arvadı.
2. Qadın imperator.
İMPERATORLUQ
İMPERİÁL

Digər lüğətlərdə