İRƏLİLƏTMƏ

İrəlilətmək”dən f.is.
İRƏLİLƏMƏK
İRƏLİLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə