İSBİRƏ

is. Xırda sızaqlar şəklində səpgi. Ağız isbirəsi. Boğaz isbirəsi.
İSBATSIZ
İSBİRƏLİ

Digər lüğətlərdə