İTBAZLIQ

is. İt saxlama, itlə məşğul olma.
Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini qoçbazlıq, bildirçinbazlıq, itbazlıq və bu kimi işlərə verərdi. H.Sarabski.

İTBAZ
İTBOĞAN

Digər lüğətlərdə