İTİDİŞLİ

sif. Dişləri iti olan. İtidişli çarx. İtidişli it.
[Ana:] [Buğacı] itidişli qaplanlara qapdırdınsa, gizlətmə, de! M.Rzaquluzadə.

İTİDIRNAQLI
İTİGEDƏN

Digər lüğətlərdə