İXTİYAR

İXTİYAR1

ə. 1) seçmə, bəyənmə; 2) haqq, hüquq; 3) könüllülük, fakultativlik.

İXTİYAR2

ə. qoca yaşlı, nurani.

İXTİTAM
İXTİYARİ

Digər lüğətlərdə