İZÇİ

bax iztapan.
// Bir şeyin izinə düşüb axtaran.
İZAL
İZDİHAM

Digər lüğətlərdə