İZAHLI

sif. Sözləri izah edən, onların mənalarını açan. İzahlı lüğət. İzahlı mətn.
İZAHEDİLMƏZ
İZAHSIZ

Digər lüğətlərdə