JURNALİ́ST

[ fr. journal-dan] Jurnalistika ilə məşğul olan peşəkar ədəbi işçi. Azərbaycan milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyov eyni zamanda məşhur bir jurnalist olmuşdur. – Azərbaycan mətbuatı tarixində [C. Məmmədquluzadə ] böyük və istedadlı bir jurnalistdir. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • JURNALİST JURNALİST [Elsevər:] Nə yaxşı, deməli, siz de jurnalist olmaq fikrindəsiniz (Ə.Qasımov); JURNALÇI (dan
JURNÁL
JURNALİSTİ́K

Digər lüğətlərdə