KAMİL

ə. 1) bütün, tamam // tam, nöqsansız; 2) yetişmiş, təkmilləşmiş, püxtələşmiş; 3) yaşa dolmuş, bişkin, təcrübəli; 4) elmli, bilikli; 5) əruz vəznində bir bəhrin adı.

KAMGİR
KAMİLƏ

Digər lüğətlərdə