LIBIDO

n (pl -os) seksual istək / həvəs, şəhvətpərəstlik

LIBIDINOUS
LIBRARIAN

Digər lüğətlərdə