LORD

[ ing. lord] İngiltərədə nəslən keçən yüksək zadəgan titulu və bu titulu daşıyan şəxs.
□ Lordlar palatası – İngiltərə parlamentinin yuxarı palatası.
// Bəzən yüksək vəzifələrlə bağlı olan titul (məs.: lordkansler, lord-mer).
LOR
LORDLUQ

Digər lüğətlərdə