MƏNSUR

qələbə çalmış, üstün gəlmiş; nəsrlə yazılmış şeir.
MƏNSUMƏ
MƏNSUR

Digər lüğətlərdə