MADDƏ

MADDƏ1

ə. 1) şey, əşya; 2) predmet; 3) çirk, irin; 4) əsas, cövhər, maya; 5) fəlsəfədə: materiya. Maddei-fəsad əsas səbəb, əsas amil.

MADDƏ2

ə. 1) qanunun, qərarın və s. hər bir bəndi // paraqraf; 2) lüğət kitabının bir sözdən bəhs edən hissəsi. Maddei-tarix əbcəd hesabı ilə göstərilən tarix; müəmma // xronoqram.

MADAMƏLÖMR
MADDƏTƏN

Digər lüğətlərdə