QIF

is. Mayeləri qaba tökmək və ya süzmək üçün alt tərəfində dar lüləsi olan konusşəkilli cihaz.
QIDIR-BIDIR
QIFGÜLÜ

Digər lüğətlərdə