QEYD

is. [ ər. ]
1. Qısa surətdə yazma. Bloknotda edilən qeydlər.
– …Gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı. M.Hüseyn.

// Kitab və s. haşiyəsində, yaxud altında edilən işarə və ya yazılan yazı. Səhifənin altında çoxlu qeyd var.
// Bir şeyi hesaba almaq və ya qanuni şəklə salmaq üçün onu müəyyən qaydada dəftərə və s.-yə yazma.
Qeyd zamanı Mahmud qızın tərəfindən, yoldaşı da oğlan tərəfindən vəkil olacaqdı. B.Talıblı.

□ Qeyd etdirmək – dəftərə saldırmaq, yazdırmaq. Adını siyahıya qeyd etdirmək.
Qeyd etmək1) yadda saxlamaq üçün qısaca yazmaq. Çıxışları qeyd etmək. Mühazirənin mühüm yerlərini qeyd etmək. Dəftərinə bəzi qeydlər etmək;
2) işarə etmək, yazmaq. Gecikənləri qeyd etmək. Gəlməyənlərin adını siyahıya qeyd etmək;
3) göstərmək, nəzərə çarpdırmaq, yada salmaq, söyləmək. Kütlələrin aktivliyini qeyd etməmək olmaz.
– Bunların hamısı qabaqcıl adamlardır, – deyə katib iftixarla qeyd etdi. Ə.Sadıq.

Qeyd olunmaq1) yazılmaq, siyahıda və s.-də öz adını yazdırmaq;
2) göstərilmək, işarə edilmək. Məktubun tarixi qeyd olunmamışdır.
Qeydə alınmaq – bir yerə yazılmaq, siyahıya daxil edilmək.
Qeydə almaq – bir yerə yazmaq, siyahıya daxil etmək.
Ancaq mühəndislər bu ocağı qeydə almışdılar. Mir Cəlal.

2. Bir şey haqqında şifahi və ya yazılı qısa fikir.
Lütfən, qeydlərinizi də bizə bildirsəniz, nəzərə alarıq. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QEYD qeyd bax qayğı
  • QEYD hiddət — qəzəb — hirs — acıq
  • QEYD fikir — qayğı — narahatlıq — əndişə
  • QEYD çıxarış

Omonimlər

  • QEYD QEYD I is. [ ər. ] Qısa şəkildə yazma. Əzizbəyovun gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı (M
QEYD₂
QEYDÇİ

Digər lüğətlərdə