QOŞA GƏTİRMƏK

bax: cüt gətirmək.

QORXUYA SALMAQ
QOŞUN ÇƏKMƏK