SABİR

ə. 1) səbr edən; 2) zəhmətə, çətinliyə qatlaşan; dözümlü.

SABİQƏN
SABİT

Digər lüğətlərdə