SELİKLİ

sif. anat. Seliyi olan, selik ayıran. Selikli qişa.
SELİK
SELİKVARİ

Digər lüğətlərdə