SELİK

is. Bəzi heyvan və bitki hüceyrələrinin ifraz etdiyi suvaşqan maddə.
Balıq bədəninin səthi xüsusi sürüşkən seliklə örtülü olur. Y.Əbdürrəhmanov.

Etimologiya

  • SELİK Selikli qişa ifadəsi var. Buradakı selik sözü ilə su, sel kəlmələri eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov
SELÉN
SELİKLİ

Digər lüğətlərdə