SİFƏT₂

is. [ ər. ] qram. Əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini bildirən nitq hissəsi. Sadə sifət. Mürəkkəb sifət. Sifətin müqayisə dərəcəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SİFƏT sifət bax üz
  • SİFƏT üz — bəniz — çöhrə

Omonimlər

  • SİFƏT SİFƏT I is. [ ər. ] Üz. Gör necə artırmısan; Sifətinin sayını (Ə.Kürçaylı). SİFƏT II is. [ ər. ] qram
SİFƏT₁
SİFƏTCƏ

Digər lüğətlərdə