SOFİZM

[ yun. sophisma] Məntiqcə (zahirən) düzgün görünə bilən, həqiqətdə isə düzgün olmayıb qəsdən adamı yanılda bilən hökm, iddia; səfsətə.
SOFİ́STİKA
SOFU

Digər lüğətlərdə