STENOQRÁFİYA

[ yun. stenos – sıx və grapho – yazıram] Ağızdan çıxan sözləri olduğu kimi xüsusi işarələr və ixtisarlarla cəld yazma üsulu.
STENOQRAFÇI
STENOQRAFLAMA

Digər lüğətlərdə