STERİ́L

sif. [ lat. ] Sterilizasiya yolu ilə mikroorqanizmləri məhv edilmiş, mikroblardan təmizlənmiş; mikrobsuz. Steril bint. Steril xalat. Steril pambıq.
STEREOTİ́P
STERİLİZÁSİYA

Digər lüğətlərdə