VAQİF

xəbərdar, bilikli, məlumatlı.
VAİZƏ
VAQİFƏ

Digər lüğətlərdə