YERİ GÖRÜNMƏK

yoxluğu hiss olunmaq, arzulanmaq.

YERİ GƏLMİŞKƏN
YERİ VAR