YERİ VAR

slenq. situasiyaya uyğun olan, yerinə düşən bir şey haqqında işlədilən ifadə. 

YERİ GÖRÜNMƏK
YERİ YOXDUR