ƏZİZ

ə. istəkli, sevimli. Əzizi-Misir Misirin əzizi (Yusif peyğəmbər haqqında işlədilir).

ƏZİYYƏT
ƏZKAR

Digər lüğətlərdə