YA₂

nida [ ər. ] Xitab bildirir.
Ya qismət! Ya mədəd! – Qədək aldım yaxalıq; Gəldi düşdü bahalıq; Can üzüb, yar sevmişəm; Sən kömək ol, ya xalıq! (Bayatı).
Ver muradın bu Vaqifin, ya sənəm! M.P.Vaqif.
[Əsgər:] Gəl, Əsgər, ya qismət de, bunu al! Ü.Hacıbəyov.

Etimologiya

  • YA Bölüşdürmə bildirənlər (ya sən, ya mən) fars mənşəlidir, müraciət bildirənlər (ya Əli...) ərəb mənşəlidir
Y
YA

Digər lüğətlərdə