Xörək, yemək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda plov mənasında da işlənir.

Səhərdən qalxanda təbil vurulur,

Dəryatək çalxanır, göltək durulur,

Toplanır bir yerə, içki qurulur,

Dağıdır əppəyi, aşı Koroğlu.

                      (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”) (“Dəmirçioğlu-Əsəd”)

ASUMANLU
AŞANMAQ

Digər lüğətlərdə