ARA VERMƏK

dayanmaq, fasilə etmək.

ARA SÖZÜ
ARA VURMAQ